Turun Taiteilijaseuran 100-vuotisjuhlavuoden avaa taiteilijaseuran 100. vuosinäyttely: POP, DEATH & CRYWANKS Turun Taidehallin Iso Galleriassa 12.1.–25.2.2022

Satavuotisen perinteen omaavan vuosinäyttelyn olemus määrittyy aina kuraattorinsa mukaan. Turun Taiteilijaseuran 100-vuotisjuhlavuoden näyttelykokonaisuuden jurytti yli kahdensadan teosehdotuksen joukosta runoilija, kustantaja ja sanataideohjaaja Susinukke Kosola.

“Turun taiteilijaseuran 100-vuotisnäyttely POP, DEATH AND CRYWANKS on 2020-luvun inhimillisyyden invokaatio. Pehmeät pastellit ja populaarikulttuurin hähmäiset hahmot, polygonien ja renderöityjen digimaailmojen välke yhdistyvät elämän suuriin ja muuttumattomilta vaikuttaviin kysymyksiin.”

29 taiteilijan teoksista koostuva näyttely kartoittaa nykymaailmasta ammentavia tai siihen reagoivia visuaalisia kieliä ja antaa kurkistuksen kuvataiteellisen ilmaisun moninaisuuteen.

Haku näyttelyyn oli avoin kaikille varsinaissuomalaisille taiteilijoille ja taideopiskelijoille.

Turun Taiteilijaseuran 100. vuosinäyttelyn taiteilijat:

Anna Aho, Jukka Hakanen, Anu Halmesmaa, Heli Jauhiainen, Ollipekka Kangas, Ulla Karttunen, Iida Kilpeläinen, Jessica Koivistoinen, Saara Kumpulainen, Sini Kähönen, Minea Lehtinen, Heli Lundström, Marjaana Markkula, Eero Merimaa, Eliisa Määttälä, Erkki Nampajärvi, Sami Pikkarainen, Jerker Ramberg, Ville Ruuska, Jani Rättyä, Anni Saijonkivi, Elisa Sakko, Salla Sillgren, Jarkko Suvela, Suvi Toivoniemi, Sirpa Varis, Jirko Viljanen, Caroline Ward-Raatikainen, Kimmo Ylönen.

Konstnärsgillet i Åbos 100-årsjubileumsår öppnas med konstnärsgillets 100:e årsutställning: POP, DEATH & CRYWANKS i Åbo Konsthalls Iso Galleria 12.1.-25.2.2024

Konstnärsgillets årsutställning är en hundraårig tradition vars karaktär alltid påverkas av kuratorn. Av de över tvåhundra förslagna verken valde poet, utgivare och ordkonsthandledare Susinukke Kosola ut verken till Konstnärsgillet i Åbos 100-årsjubileums utställningshelhet.

“Konstärsgillet i Åbos 100:e årsutställning POP, DEATH & CRYWANKS är en åkallan av mänskligheten på 2020-talets. Mjuka pasteller och populärkulturens märkliga karaktärer, varvat med polygoner och renderade digitala världar kombineras med livets stora och oföränderliga frågor.”

Utställningen, som består av verk av 29 konstnärer, kartlägger de visuella språken som hämtar från eller reagerar på samtidsvärlden och ger en inblick i bildkonstens mångfaldiga konstnärliga uttrycksformer.

Ansökan till utställningen var öppen för alla konstnärer och konststudernaden i Egentliga Finland.

Turku Artists’ Association’s 100th  year of celebration starts off with the 100th annual exhibition: POP, DEATH & CRYWANKS. The exhibition will be held at Iso Galleria 12.1.-25.2.2024

The hundred year old tradition that is the annual exhibition, has its theme always defined by its curator. This year’s celebratory exhibition was juried from over 200 entries by poet and publisher Susinukke Kosola.

“Turku Artists’ Association’s 100th annual exhibition POP, DEATH AND CRYWANKS is the invocation of humanity in the 2020s. Soft pastels and the shady characters of pop culture, polygons and the flashes of rendered digital worlds combine to life’s great and seemingly unchangeable questions.”

The exhibition that is comprised from the works of 29 different artists, draws from modern day’s reactionary visual languages and gives a glimpse of the diverse ways to express visual art.

The exhibition had an open call for all artists and art students from southwestern Finland.