Konstnärsgillet i Åbo 

Konstnärsgillet i Åbo är en förening för professionella bildkonstnärer i Åboregionen. I början av 2020 hade föreningen 235 medlemmar. Föreningen arbetar för att främja finländsk bildkonst, förmedla konsten till en bredare publik och för att övervaka medlemmarnas yrkesintressen. Medlemsansökningar tas emot året runt.

Konstnärsgillet i Åbo är medlem i Finlands Bildkonstorganisationers Förbund Rf. Dessutom tillhör en stor del av dess medlemmar även andra lokala eller nationella konstnärsföreningar såsom konstnärsförbundet Arte ry, konstnärsförbundet MUU ry eller Målarförbundet

ANSÖK OM MEDLEMSKAP!

Professionella konstnärer som bor i Åboregionen kan ansöka om medlemskap hos Konstnärsgillet i Åbo genom att skicka in en ifylld blankett, CV och portfolio antingen via POSTEN eller DIGITALT. Medlemsavgiften är 35€. 

Portfolion bör innehålla olika utdrag av konstnärens verk genom åren men med tonvikt på de nyaste arbetena. Det är viktigt att inkludera all information om verken (title, årtal, teknik). CV:n måste innehålla information om konstnärens utbildning, konstnärliga aktivitet, utställningar och stipendier. 

Den nerladdade ansökningsblanketten, portfolion och CV:n bör skickas till följande adress: 

Konstnärsgillet i Åbo rf / Medlemsansökan

Åbo Konsthall
Gamla Stortorget 5
20500 ÅBO

Alla ansökande blir informerade om beslutet via e-post. 

För mer information vänligen kontakta:
Verksamhetsledare
Marjaana Valvee
045 8962918
toiminnanjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi

En kortfattfattad överblick av Konstnärsgillet i Åbos historia

2019 –

År 2019 öppnade Åbo Konsthall på Gamla Stortorget som drevs gemensamt av Konstnärsgillet i Åbo och Fotocentrum Peri. Konsthallen erbjuder gratis inträde för allmänheten och det är gratis för konstnärerna att hyra utrymmet. Utställningarna kureras främst genom öppna utlysningar och inbjudningar. 

Föreningen firade sitt 95-årsjubileum med utställningar i Åbo Konsthall och Ars Nova. Samma år tog Konstnärsgillet i Åbo över förvaltningen av Åbo Artotek. Åbo Artotek flyttade till Åbo Konsthalls första våning och ställde ut över hundra konstnärers konstverk. 

Åbo Konsthall och Åbo Artotek höll öppet genom Covid-19-pandemin och Konstnärsgillet i Åbo fortsatte arbeta för sina medlemmar. År 2022 avslutades samarbetet mellan Konstnärsgillet i Åbo och Fotocentrum Peri. Konstnärsgillet i Åbo öppnade ett nytt galleri, Iso Galleria, på Åbo Konsthalls andra vånging. Den första utställningen som hölls i Iso Galleria var Konstnärsgillet i Åbos 99:e årsutställning.

2011- 2018

Åbo var Europas kulturhuvudstad 2011 och i samband med detta kurerade Konstnärsgillet i Åbo ett stort internationellt miljökonstevenemang Flux Aura 2011. Tematiskt var konstverken kopplade till Aura å som rinner genom Åbo, samt till stadslivet och naturen runt ån. Förutom tillfälliga konstverk fanns det några som blev kvar i stadsbilden permanent, som den enorma träskulpturen Päivänkakkara av Jani Rättyä och Antti Stöckell. Miljökonstevenemanget fortsatte med Fluxations, ett platsspecifikt konstevenemang i Åbo 2012 och 2014.

Konstnärsgillet i Åbo fortsatte att ordna utställningar i Gallery Å, samt anordnade utställningar för sina medlemmar på olika museer runt om i Finland. Webbsidan TurkuArt lanserades 2012, vilket också var det tionde och sista året för Taf Taf-residensprojektet i Senegal.

1990-talet – 2010

På 1990-talet arbetade Konstnärsgillet i Åbo tillsammans med Åbos Arbets- och Näringstjänster i ett projekt som hette Pysäkki och lyckades anställa över 20 långtidsarbetslösa bildkonstnärer. Konstnärsgillets 70-årsjubileumsutställning hölls i Åbo konstmuseum år 1994. Samma år öppnade Åbo Artotek sina dörrar i Åbos gamla stadskärna. Konstnärsgillet i Åbos nya galleri, Galleri Just, flyttade till Gamla Rådhuset i Åbos gamla stadskärna år 1995. Galleriet Majakka lades ner år 1997. I slutet av 1990-talet hittade Konstnärsgillet nya lokaler i en gammal fabrik på Ågatan. 

Ågatans konstanläggning väckte stor uppmärksamhet i början av 2000-talet då det rådde oenighet mellan konstnärerna och Åbo stad om huruvida byggnaden skulle behållas eller rivas. Våren 2007 drev Åbo stad ut konstnärerna och konstnärsföreningarna från Ågatan-huset och Konstnärsgillet i Åbo lämnades utan lokaler. Under det nya millenniet har Konstnärsgillet i Åbo deltagit i Kulkulupa-evenemangen i Åbo, anordnat utställningar i Finland, koordinerat två internationella miljökonstutställningar, Fluxations och Flux Aura, samt utvecklat ett nytt residensprogram, Taf Taf, i Senegal. Konstnärsgillet flyttade till en ny utställningslokal och Gallery Å öppnade 2010.

1950- 1980-talet

På 1950-talet var Konstnärsgillet i Åbo mycket aktiv och hade som bäst över 700 medlemmar. Dess verksamhet var mer mångsidig än idag och den hade medlemmar från alla konstområden. Konstnärsgillet ordande olika grupper såsom Litteraturgruppen, Teatergruppen och Filmgruppen. År 1959 genomgick Konstnärsgillet radikala reformer. Bildkonstnärer lämnade Konstnärsgillet i Åbo och bildade en egen förening –Turun Kuvataiteilijat ry. På grund av förändringarna avgick ytterligare 14 konstnärer från denna nya grupp och bildade Arte ry år 1960.

Perioden 1964-65 var en av de viktigaste i Konstnärsgillets historia. Turun Kuvataiteilijat ry bytte namn tillbaka till det ursprungliga det vill säga Konstnärsgillet i Åbo. Dessutom öppnade Konstnärsgillet sin första egna utställningslokal på Nylandsgatan och det nya galleriet blev en succé. På 1960-talet var en mycket omdiskuterad fråga konstnärens sociala ställning: pensionen, beskattningen och konstnärens allmänna ställning i samhället. På Konstnärsgillets initiativ bildades en bildkonstkommitté i Åbo i slutet av 1960-talet. Dessutom fick Konstnärgillet en ny utställningslokal i Åbo centrum, på Köpmansgatan 1. Utställningslokalen utökades 1968 och fick namnet Taidehalli. På grund av dess centrala läge blev det en omedelbar succé.

På 1970-talet införde Konstnärsgillet en ny verksamhet. Man ville föra konsten direkt till folket och gjorde detta genom att sätta upp utställningar på arbetsplatser. Konstnärsgillet tvingades lämna utställningslokalen Taidehalli år 1985 och efter detta flyttade Konstnärsgillets verksamhet och utställningar till ett nytt galleri på Hantverkaregatan 20. Konstnärsgillet höll även utställningar i restaurang Pinella och i ett litet galleri vid namn Majakka på östra sidan av Aura å.

1920- 1940-talet

Konstnärsgillet i Åbo grundades år 1924. Konstnärsgillet bildades för att bygga upp en närmare relation mellan konstnärer från olika konstområden, mellan konstnärer och allmänheten och för att främja finländsk konst. Konstnärsgillet var från början öppen för konstnärer från alla konstområden men bestod huvudsakligen av bildkonstnärer. Föreningens mål har från början varit följande: att organisera konstutställningar, att bygga relationer mellan konstnärer och allmänheten, mellan föreningen och andra konstnärsföreningar i Finland och utomlands samt att utveckla den konstnärliga scenen i Åbo.

Från 1920-talet och framåt anordnade föreningen regelbundet konstutställningar i Finland och utomlands. De årliga utställningarna hölls i Åbo konstmuseum. Föreningen anordnade även internationella konstläger och bildkonsttävlingar för sina medlemmar. År 1933 orsakade planeringen av föreningens tioårsjubileumsutställning oenighet mellan föreningens äldre och yngre medlemmar och som ett resultat av detta avgick de äldre medlemmarna för att bilda en ny grupp: Pro Arte Association.

Kontaktinformation 

Konstnärsgillet i Åbo 
Åbo Konsthall
Gamla Stortorget 5
20500 ÅBO
Ons-Fre 12-18, Lö-Sö 12-16
galleria@turuntaiteilijaseura.fi
Kontor tel. +358 505475176

Verksamhetsledare
Marjaana Valvee
045 8962918
toiminnanjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi

Utställningskoordinator 

Merina Vellonen
isogalleria@gmail.com

Föreningskoordinator 
Ohto Lankila
galleria@turuntaiteilijaseura.fi

Åbo Artotek
Åbo Konsthall
Gamla Stortorget 5
20500 ÅBO
045 132 4743
info@turuntaidelainaamo.fi

Åbo Artoteksledare   
Anna Hellén
050 355 3266
anna.hellen@turuntaidehalli.fi

Åbo Artoteks butikschef 
Minna Poikonen
myymalavastaava@turuntaidelainaamo.fi

Åbo Artoteks personal 
Arto Tuomola
Merit Mikkonen (utför arbetsprövning)
info@turuntaidelainaamo.fi

Styrelsen 2024
Milla Hannula, ordförande 
Lena Kuivisto, vice-ordförande 
Jessica Koivistoinen
Jussi Haro
Ilkka Aho
Jaana Saario
Mikko Paakkola
Arja Valkonen-Golblatt, suppleant 
Saija Hairo, suppleant


puheenjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi
hallitus@turuntaiteilijaseura.fi