Sara Manninen

Omistautumista ja löytämistä

Kuvataiteilija ja taidegraafikko Sara Manninen kokee taiteen tekemisen tuottavan elinvoimaa, kokonaisvaltaista nautintoa ja eheyden kokemusta. Tällä hetkellä hänen taiteessaan pinnalla olevat aiheet liittyvät muistiin ja muistoihin; niiden tallentumiseen ja rakentumiseen. Manninen inspiroituu filosofisista kysymyksistä liittyen taiteeseen ja mielen toimintaan. Myös valokuvan ja taidegrafiikan teoria kiehtoo. Erityisesti japanilaiset valokuvaajien, kuten Daido Moriyaman, teokset tekevät vaikutuksen.

Taiteen tekeminen on Mannisen mukaan omistautumista ideoille, kuvittelulle, ajattelulle, keksimiselle sekä taidon harjoittamiselle. Oman studionsa ohella hän työskentelee Taiteen talolla Turun Taidegraafikoiden yhteistyöhuoneella. Usein varsinaisten teosten synty pohjautuu monille työskentelyvaiheille ja kokeiluille. Luonnokset ja kokeilut toimivat virikkeinä varsinaisille teoksille. Kuvallista materiaalia on saatava alulle, sekä ideoita ja materiaalia on testattava. Jotta työskentely ei jäisi liiaksi luutumaan, Manninen on pyrkinyt ottamaan työskentelyynsä nopeatempoisempaa otetta. Tällä hetkellä häntä kiinnostaa monotypian yhdistäminen valokuvapohjaiseen tekniikkaan, sekä uusien, tuoreiden, kuvallisten maailmojen löytäminen.

Taiteilija Sara Manninen
Sara Manninen: Sarjasta Sininen talo, monotypia. image on telaus, 2024

Muovaantuvat työskentelytavat

Manninen kuvaa taiteellisen työskentelynsä tapojen ja keinojen kehittyvän jatkuvasti. Työskentelytavat muokkaantuvat ja sopeutuvat muuttuvien elämäntilanteiden mukaan. Muut työt rajaavat työskentelyä taiteen parissa. Tämän myötä Manninen kokee työskentelynsä muuttuneen osin tehokkaammaksi. Pidempien taukoamattomien työskentelyjaksojen puute haastaa kuitenkin laajempien teoskokonaisuuksien työstämistä. Katkonainen työskentely tekee ajatustyöstä hajanaista ja hankaloittaa työskenteyflown syntymistä. Kuitenkin Manninen nauttii suuresti tekemästään opetustyöstä. Hän kokee sen olevan merkityksellistä ja tuovan hyvää tasapainoa taiteelliselle työlle.

Taidekokemuksista

Pääasiassa Manninen kuvaa häntä puhuttelevan teokset, joissa voimakas lataus tai jännite on onnistuttu luomaan hienovaraisesti.
Japanilaisen valokuvaajan Daido Moriyaman teos “Tales of Tono” osuu tematiikaltaan hyvin lähelle hänen omia mielenkiintojaan ja käsittelemiään teemoja.
Viimemmiten Mannisen käydessä Joel Slotten näyttelyssä Turun Taidemuseossa mieleen jäivät erityisesti puuväripiirustukset, jotka henkivät kontrastisilla väreillään 60 – 70 -luvun kauhuelokuvien tunnelmaa. Tekninen taituruus ja tyylitaju viehättivät Slotten teoksissa.
Myös Ville Anderssonin tussipiirustukset ovat Mannisen mukaan pysäyttävän upeita!

Sara Manninen: Sarjasta Ajasta irrotettu, polymeerigravyyri syväpainopaperille, 2022
Sara Manninen: Vihje, image on gampipaperille, 2023

Lyhyt tarina/taustoitus taidelainaamosta löytyvistä teoksista ja terveiset ostajalle

“Tulla Kuvaksi -sarjan teokset olivat osa laajempaa taiteellista opinnäytetyötäni Turun Taideakatemiasta valmistuessani vuonna 2019. Teokset on toteutettu valokuvapohjaisella taidegrafiikan tekniikalla. Lähtökohtana olen käyttänyt valokuvia tekemistäni tussilaveerauksista. Teokset on painettu käsin painolaatalta syväpainopaperille. Teokset ovat abstrakteja maisemia sekä dokumentteja toisesta taiteellisen työn prosessista (tussilaveeraus). Teemat liittyen dokumenttiin, kopioon ja varsinaiseen teokseen kiinnostivat minua tuolloin paljon.
Jokainen osto on tärkeä tuki. Mahtavaa, jos kuvallinen maailmani ja tunnelma tuntuu merkitykselliseltä ja hankkimisen arvoiselta”.

Sara Mannisen töitä voi tänä kesänä nähdä Suomen Taidegraafikot ry:n ryhmänäyttelyssä Kultuurikeskus Poleenissa Pieksämäellä 14.6 – 10.8.2024. Ensi vuoden yksityisnäyttely pidetään Hippolyte Studiossa Helsingissä 6. – 29.6.2025.