Hyvät Turun Taiteilijaseuran jäsenet ja taiteen ystävät, esittelemme nyt Turun Taiteilijaseuran Yhdenvertaisuustyöryhmän toimintaa! Taiteilijaseura on velvollinen näkyvyydellään ja vaikuttavuudellaan edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kuvataiteen kentällä. Tähän edellyttää myös lainsäädäntö ja asema julkisrahoitteisena organisaationa. 

Työryhmän jäsenet katsovat kuvaa Turun Taidehallin edessä talvivaatteet päällä.
Työryhmän jäsenet Riikka Kupsala, Marianne Saarenvirta ja Mari Kämäräinen

Yhdenvertaisuustyöryhmä koottiin syksyllä 2021 ja sen tavoitteena on kartoittaa yhdenvertaisuustilannetta yhdistyksessä ja luoda pitkän tähtäimen toimenpide- ja seurantastrategia. Työryhmään kuuluvat tällä hetkellä hallituksen jäsen Riikka Kupsala, hallituksen varajäsen Marianne Saarenvirta ja yhdistyksen jäsen Mari Kämäräinen. Työryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

Yhdistyksen jäsenille suunnattu yhdenvertaisuuskysely avataan vuoden 2023 alussa, mistä tiedotamme tarkemmin tammikuun jäsenkirjeessä. Toivomme mahdollisimman monen jäsenen vastaavan kyselyyn, jonka tavoitteena on kartoittaa jäsenistön kokemusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta taiteilijaseuran toiminnassa.

Tuloksia käytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä turvallisemman tilan periaatteiden laadinnan apuna. Kysely puretaan tilaisuudessa, johon kutsutaan jäsenistöä kuulemaan kyselyn tuloksia. Suunnitelma kirjoitetaan yhdenvertaisuustilanteen arvioinnin ja toimenpiteistä päättämisen jälkeen ja sen hyväksymisestä päättää Turun Taiteilijaseuran vuosikokous.

Yhdenvertaisuuden suunnitelmallinen edistäminen tukee yhdistyksen luottamushenkilöiden, työntekijöiden, jäsenten ja asiakkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa toimintaan sekä ehkäisee ennalta syrjintää ja lisää turvallisuutta. Sitoutuminen yhdenvertaisuuden edistämiseen on panostus syrjimättömän taidekentän puolesta.

Mikäli yhdenvertaisuuden edistäminen kiinnostaa ja olet halukas liittymään työryhmään tai haluat saada lisää tietoa sen toiminnasta ja yhdenvertaisuusasioista, laita sähköpostia osoitteeseen galleria@turuntaiteilijaseura.fi tai ota yhteyttä työryhmän jäseniin yksityisesti niin jutellaan lisää!

Parhain terveisin 

Riikka, Marianne ja Mari

Turun Taiteilijaseuran Yhdenvertaisuustyöryhmä