Julkisen taiteen kaupunkikierroksilla tutustutaan Turun Taiteilijaseuran jäsenten kaupunkitilassa sijaitseviin teoksiin. Kierroksilla pohditaan julkisen taiteen merkityksiä sekä millaisia ajatuksia taide julkisessa tilassa herättää. Kaupunkierroksilla pyritään katsomaan arkista ympäristöä uusin silmin ja pysähtymään teosten äärelle, jotka helposti ohitetaan. Osalla kierroksista ovat taiteilijat mukana kertomassa teoksistaan. 

Kierrokset vetää kuvataidekasvattaja Salla Keskinen keskustelevan kuvankatselun menetelmää (VTS) hyödyntäen. Kierrokset ovat avoimia kaikille ja sopivat jokaiselle taiteesta kiinnostuneelle!

TTS:n jäsenet ovat tervetulleita ehdottamaan julkisen taiteen teoksiaan kierroksille, joita toteutetaan yhteensä kuusi TTS:n 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Teosvalinnat tehdään osin saavutettavuuden ja sijainnin mukaan. Yhdellä kierroksella teoksia katsotaan 1-2 ja ne voivat sijaita sisä- tai ulkotilassa Turun kaupungin alueella. Enimmillään kierroksille valitaan 12 teosta. Etäämpänä sijaitsevien teosten luo järjestetään ilmainen yhteiskuljetus. 

Teosehdotukset lähetetään 26.11.2023 mennessä osoitteeseen toiminnanjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi: Liitä mukaan 1-2 kuvaa teoksesta miljöössä, teosnimi, tekijän nimi, valmistumisvuosi ja materiaali. Jos teos on tilaustyö, liitä mukaan tieto siitä, mihin yhteyteen teos on tilattu tai tiivistetysti muuta taustatietoa teoksesta. Ilmaise myös halukkuutesi osallistua keskusteluun “taiteilija tavattavissa” -kerroilla.