Turun Taiteilijaseuran sadas toimintavuosi 2024 sisältää jäsenten taiteellista toimintaa
esitteleviä hankkeita. Osana juhlavuoden ohjelmaa järjestetään Taide ympärillämme -julkisen
taiteen kierrosten sarja, jolla nostetaan esiin TTS:n jäsentaiteilijoiden kaupunkitilassa
sijaitsevia teoksia. TTS:n jäsenet saivat ehdottaa julkisen taiteen teoksiaan kierroksille.
Teosvalinnoissa painotettiin monipuolista kokonaisuutta, osin valinnat tehtiin myös
saavutettavuuden ja sijainnin mukaan.

Yhteensä kuudella kierroksella perehdytään kymmenen jäsentaiteilijan teokseen Turun keskustassa
ja sen laitamilla. Kierrokset vetää kuvataidekasvattaja Salla Keskinen keskustelevan kuvankatselun
menetelmää (Visual Thinking Strategies) hyödyntäen. Myös taiteilijat ovat paikalla kertomassa
teostensa tekoprosessista sekä vastaamassa yleisön kysymyksiin.

Kaupunkikierroksilla pyritään katsomaan arkista ympäristöä ja kaupunkitilan teoksia uusin silmin.
Jokaisella kierroksella on aikaa teoksista keskusteluun ja niiden tulkintaan. Kierroksilla pohditaan
myös julkisen taiteen mahdollisuuksia ja haasteita sekä sitä, millaisia ajatuksia taide julkisessa tilassa
herättää.

Kierrokset pidetään suomeksi, ja ne ovat avoimia ja maksuttomia kaikille. TTS:n kanavilla tiedotetaan
kierroksien yksityiskohdista ja ilmoittautumisesta lähempänä kutakin kertaa.

 1. kierros: su 19.5. klo 14 – 15.30
  Merja Pitkänen: Helmet (Itäinen rantakatu 72)
  Jani Rättyä: Päivänkakkara (Läntinen rantakatu 71)
 2. kierros: ti 28.5. klo 17.30 – 19
  Maarit Nissilä: Vahva (Vaasantie, Patterinpuisto)
  Johanna Sinkkonen: Aallot (Kreivinaukio 1)
 3. kierros: ti 11.6. klo 17.30 – 19
  Sakari Peltola: Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan teoskokonaisuus
  (Kasvitieteellisen puutarhan puisto, lähtö Kasvitieteellisen puutarhan portilta)
 4. kierros: ti 13.8. klo 17.30 – 19
  Matti Lankinen: Hyviä aikoja (Forum Kortteli, Kauppiaskadun sisäänkäynti)
  Jukka Hakanen: Biodiversiteetti (Tykistönkatu 6)
 5. kierros: su 15.9. klo 14-15.30
  Andrei Bakharev & co: Elonkirjo- taidepuisto
  (Tapaaminen Kahvila Koroisen oven edessä Koroistentie 2)
 6. kierros: su 29.9. klo 14-15.30
  Andrea Vannucchi: Ocean Drifters #2
  Sanna Kananoja: Saaren siimes
  (Tapaaminen Majakkasairaalan info-pisteen edessä)

Lisätietoja
toiminnanjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi
Turun Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Marjaana Valvee
045 8962918

TURKU ARTISTS’ ASSOCIATION’S 100th anniversary program: TAIDE YMPÄRILLÄMME -public art tours

The hundredth operational year of Turku Artists’ Association in 2024 includes projects that
present the works of our member artists. Part of the year of celebrations program includes a
series of public art tours called Taide ympärillämme. The tours are meant to exhibit public art
pieces from our members that are located around the city. Members of Turku Artists’
Association applied to be a part of these tours with their art works. Diversity, accessibility and
location were emphasized in the selections.

A total of six tours includes the works from ten different member artists. The artworks are located in
the city center of Turku and at its borders. The tours are held by art educator Salla Keskinen using
Visual Thinking Strategies method (VTS). The artists that created the art pieces will also be attending
the tours and answering questions from the participants.

These Public art tours aim to look at mundane surroundings and artwork located around the city with
new eyes. Each tour will have time to have a discourse about the interpretation of the artworks. Part
of the tour includes pondering about the opportunities and challenges that public art presents and
what kind of thoughts risefrom experiencing public art.

The tours will be held in Finnish and they are free of charge for all attendees. Turku Artists’
Association will announce more details about the tours and enrollment closer to the date of each tour.

1st tour: sun 19.5. klo 14 – 15.30
Merja Pitkänen: Helmet (Itäinen rantakatu 72)
Jani Rättyä: Päivänkakkara (Läntinen rantakatu 71)

2nd tour: tues 28.5. klo 17.30 – 19
Maarit Nissilä: Vahva (Vaasantie, Patterinpuisto)
Johanna Sinkkonen: Aallot (Kreivinaukio 1)

3rd tour: tues 11.6. klo 17.30 – 19
Sakari Peltola: Ruissalo botanic garden artworks

4th tour: tues 13.8. klo 17.30 – 19
Matti Lankinen: Hyviä aikoja (Forum block, Kauppiaskatu entrance)
Jukka Hakanen: Biodiversiteetti (Tykistönkatu 6)

5th tour: sun 15.9. klo 14-15.30
Andrei Bakharev & co: Elonkirjo- taidepuisto
(Meeting at Cafe Koroinen, Koroistentie 2)

6th tour: sun 29.9. klo 14-15.30
Andrea Vannucchi: Ocean Drifters #2
Sanna Kananoja: Saaren siimes
(Meeting in front of info desk of Majakkasairaala)

More information:
toiminnanjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi
Turku Artists’ Association’s Executive Director Marjaana Valvee
045 8962918